Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ đối với ứng viên trúng tuyển đợt 1 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023 như sau: