Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế : Tầng 1 Nhà 9 Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điện thoại: (024) 7101 6789

Email: info-efl@neu.edu.vn