EFL và IDP chia sẻ

EFL và IDP chia sẻ

[EFL và IDP chia sẻ]
Bạn có muốn biết chính xác những gì cần mong đợi trong ngày thi IELTS của mình không?
Chúng tôi đã tìm thấy bảy lầm tưởng IELTS phổ biến về phần Viết và muốn chia sẻ thông tin chính xác với bạn để không có gì ngạc nhiên khi bạn đang cố gắng đạt điểm cao nhất!
-----------------------------------------------------------------
????Thí sinh đăng ký thi cấp chứng chỉ IELTS tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại đây: https://forms.gle/5yVjLnRdc2pbuTvz9
------------------------------------------------------------------------
???????????????????????? ????????̂???? ????????????????̣???? ????????????̛̃ ???????????????? ????????̂́????
????Địa chỉ: Nhà EFL - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
☎️Điện thoại: 0247 101 6789
????Email: efl@neu.edu.vn