Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức trở thành ĐH đầu tiên tại miền bắc được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS

Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-BGDĐT ngày 08/03/2023.

Xem thêm