Phiên họp thứ 12 Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Sáng ngày 05/01/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Phiên họp thứ 12 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Xem thêm