Thông báo V/v hướng dẫn kê khai giờ giảng kỳ hè năm học 2023 - 2024

Thông báo V/v hướng dẫn kê khai giờ giảng kỳ hè năm học 2023 - 2024