Kế hoạch hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đảng bộ trường Đạ

Kế hoạch hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đảng bộ trường Đạ

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 93-KH/ĐUK ngày 15/3/2023 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai kế hoạch hưởng ứng cuộc thi. Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

KH Hưởng ứng cuộc thi chính luận 2023.pdf