Kế hoạch tổ chức livestream “Thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2023”

Kế hoạch tổ chức livestream “Thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2023”

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch tổ chức livestream “Thông tin tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2023”, chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

Kế hoạch và kịch bản Livestream ngày 23.4.2023.pdf