Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2023

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 (cập nhật ngày 13/4/2023) ban hành theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/4/2023 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy (văn bằng hai ĐHCQ) năm 2023 như sau:

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN KẾT HỢP VÀO ĐHCQ NĂM 2023.pdf