Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức thử nghiệm thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức thử nghiệm thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thực hiện công văn số 17/KTQG-TBCN ngày 21/02/2024 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí Quốc gia về việc phối hợp tổ chức thử nghiệm thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Ngày 01/3/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia đã tổ chức thành công thử nghiệm thi đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lãnh đạo hai đơn vị trao đổi và làm việc tại buổi thử nghiệm

Tại buổi thử nghiệm, Trung tâm Khảo thí Quốc gia đã tổ chức rà soát các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, và phối hợp cài đặt phần mềm phục vụ xây dựng Đề án đăng ký tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Cán bộ coi thi tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với các thí sinh trước khi vào phòng thi

Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế được Nhà trường giao là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng đề án, trình phê duyệt đề án, tổ chức thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh này, các đơn vị phải xây dựng đề án và công khai đề án trên trang thông tin điện tử của trường và Bộ GD-ĐT.

Một số hình ảnh tại buổi thử nghiệm:

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông