Chuyên gia thuộc tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ rà soát, đánh giá giữa chu trình kiểm định tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên gia thuộc tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ rà soát, đánh giá giữa chu trình kiểm định tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ ngày 21/02 - 23/02/2023, TS. Douglas John Gilbertn - Chuyên gia thuộc tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm rà soát, đánh giá trực tiếp giữa chu trình kiểm định.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng đón tiếp và trò chuyện cùng TS. Douglas John Gilbertn - Chuyên gia thuộc tổ chức kiểm định ACBSP

Với mục tiêu thực hiện chiến lược quốc tế hóa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao cho người học và xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thường xuyên thực hiện tự đánh giá và bám sát theo các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới. Qua đó, giúp Nhà trường xác định mức độ đáp ứng môi trường giáo dục trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy. Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt kiểm định 11 chương trình theo bộ tiêu chuẩn của tổ chức ACBSP và tiếp tục đăng ký kiểm định 08 chương trình đào tạo mới năm 2023.

TS. Douglas John Gilbertn làm việc cùng Viện Đào tạo TT, CLC & POHE

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, TS. Douglas John Gilbertn đã cùng các đơn vị kiểm tra báo cáo tự đánh giá và các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định; phỏng vấn các nhóm đối tượng có liên quan cũng như kiểm tra cơ sở vật chất của Trường phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, website của Trường, Viện Đào tạo TT, CLC & POHE và Viện Quản trị Kinh doanh.

TS. Douglas John Gilbertn làm việc 11 Khoa, Viện có chương trình kiểm định đạt chuẩn

PGS.TS Hồ Đình Bảo - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ giới thiệu về đội ngũ, giảng viên cùng kế hoạch tuyển dụng, chiến lược phát triển, đào tạo

TS. Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Đào tạo TT, CLC & POHE giới thiệu về quá trình thực hiện kiểm định ACBSP và cải tiến chất lượng theo yêu cầu kiểm định ACBSP

TS. Đàm Sơn Toại - Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD giới thiệu về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường

TS. Douglas John Gilbertn trao đổi cùng các sinh viên của Trường

Sau 03 ngày làm việc liên tục, hiệu quả, công tác đánh giá trực tiếp giữa chu trình kiểm định đã kết thúc thành công tốt đẹp với các chương trình đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của tổ chức ACBSP và đạt mục tiêu 08 chương trình mới tiếp tục được kiểm định./.

Một số hình ảnh trong khuôn khổ chương trình làm việc:

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với TS. Douglas John Gilbertn 

TS. Douglas John Gilbertn chụp ảnh lưu niệm cùng các Khoa, Viện có chương trình kiểm định đạt chuẩn

TS. Douglas John Gilbertn chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ viên chức Viện Đào tạo TT, CLC & POHE

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông