Kết quả phúc khảo thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) tại NEU, kỳ thi ngày 30/9/2023

Kết quả phúc khảo thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) tại NEU, kỳ thi ngày 30/9/2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả phúc khảo thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính), kỳ thi ngày 30/9/2023 như sau:

Thí sinh click đường link sau: https://efl.neu.edu.vn/contest để tra cứu điểm phúc khảo

Mọi thông tin xin liên hệ: 024 7101 6789