Thông báo Kết quả thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh bậc 3-4-5/6 trên máy tính, kỳ thi ngày 26/4/2024

Thông báo Kết quả thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh bậc 3-4-5/6 trên máy tính, kỳ thi ngày 26/4/2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5/6 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, trên máy tính, kỳ thi ngày 26/4/2024 như sau:

  1. Thí sinh xem kết quả thi: TẠI ĐÂY
  2. Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế, tòa EFL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Thời hạn nộp đơn phúc khảo từ ngày 06/5/2024  đến 23h59 ngày 12/5/2024.

+ Lệ phí phúc khảo: 1,000,000 VND/ 01 đơn.

+ Thí sinh tải mẫu đơn phúc khảo tại đây => ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ.pdf

Lưu ý: Trong thời gian phúc khảo, nhà trường không cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận kết quả tạm thời cho thí sinh đã nộp đơn.
Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả tạm thời cho thí sinh có nguyện vọng.

  1. Thí sinh đăng ký cấp Giấy chứng nhận kết quả tạm thời qua email: vstep_efl@neu.edu.vn

Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/5/2023 đến 23h59 ngày 17/5/2024.

Thời gian trả giấy chứng nhận kết quả tạm thời: Từ 10h00 ngày 20/5/2024 tại Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế, tòa EFL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

  1. Thời gian cấp Chứng chỉ: Dự kiến 05 tuần kể từ khi có kết quả (thời gian trả chứng chỉ sẽ có thông báo trên website: efl.neu.edu.vn)

Thí sinh nhận Chứng chỉ tại Tòa EFL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Thời gian trả chứng chỉ tại Trung tâm: Sáng: 8h00-11h30; Chiều: 14h00-17h00

+ Liên hệ: Ths Lê Đức Thành

Điện thoại: 024 7101 6789               Hotline: 0902 219 798