ĐĂNG KÝ THI

 • VSTEP
  Ngày 26/04/2024
 • Ngôn ngữ thi: Tiếng Anh
 • Trình độ: 3-4-5/6 (B1-B2-C1)
 • Ngày thi: 26/04/2024
 • Ca thi: Ca sáng (6h45-11h30)
 • Đã đăng ký: 150/150
 • Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2024
 • Lệ phí: 1,800,000 VNĐ
 • ACCA
  Ngày 20/04/2024
 • Ngày thi: 20/04/2024
 • Ca thi: Ca sáng (6h45-11h30)
 • Đã đăng ký: 0/80
 • Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2024
 • Lệ phí: 0 VNĐ