ĐĂNG KÝ THI

  • Thi năng lực ngoại ngữ
    Ngày 27/06/2023
  • Ngôn ngữ thi: Tiếng Anh
  • Trình độ: 3-4-5/6 (B1-B2-C1)
  • Ngày thi: 27/06/2023
  • Ca thi: Ca sáng (6h45-11h30)
  • Đã đăng ký: 6/200
  • Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2023
  • Lệ phí: 1,800,000 VNĐ