Thông báo Kết quả thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh bậc 3-4-5/6 trên máy tính, kỳ thi ngày 30/9/2023

Thông báo Kết quả thi Đánh giá Năng lực tiếng Anh bậc 3-4-5/6 trên máy tính, kỳ thi ngày 30/9/2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5/6 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, trên máy tính, kỳ thi ngày 30/9/2023 như sau:

  1. Thí sinh xem kết quả thi tại: efl.neu.edu.vn/contest
  2. Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế, tòa EFL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Thời hạn nộp đơn phúc khảo từ ngày 03/10/2023  đến 23h59 ngày 10/10/2023.

+ Lệ phí phúc khảo: 1,000,000 VND/ 01 đơn.

+ Thí sinh tải mẫu đơn phúc khảo tại đây => ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ.pdf

Lưu ý: Trong thời gian phúc khảo, nhà trường không cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận kết quả tạm thời cho thí sinh đã nộp đơn.
Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả tạm thời cho thí sinh có nguyện vọng.

  1. Thí sinh đăng ký cấp Giấy chứng nhận kết quả tạm thời qua email: vstep_efl@neu.edu.vn

Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/10/2023 đến 23h59 ngày 15/10/2023.

Thời gian trả giấy chứng nhận kết quả tạm thời: Từ 10h00 ngày 16/10/2023 tại Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế, tòa EFL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

  1. Thời gian cấp Chứng chỉ: Dự kiến 05 tuần kể từ khi có kết quả (thời gian trả chứng chỉ sẽ có thông báo trên website: efl.neu.edu.vn

Thí sinh nhận Chứng chỉ tại Tòa EFL, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Thời gian trả chứng chỉ tại Trung tâm: Sáng: 8h00-11h30; Chiều: 14h00-17h00

+ Liên hệ: Ths Trịnh Ngọc Thắng

Điện thoại: 024 7101 6789               Hotline: 0922 224 789