Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động giới thiệu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động giới thiệu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/12/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động giới thiệu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu ngoài trường có đ/c Hoàng Văn Hiếu - đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT. Về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo; cùng các thành viên Hội đồng trường là viên chức, BCH Đảng ủy trường, Bí thư Đoàn Thanh niên trường là viên chức, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đảng bộ bộ phận/Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và các đồng chí có giấy triệu tập.

Nhằm đảm bảo sự khách quan, minh bạch, tìm đúng người tài đức để bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại phiên buổi sáng, Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động đã giới thiệu bổ sung thành viên Hội đồng trường, và tại phiên buổi chiều đã diễn ra Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường quán triệt mục đích, yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trường và phổ biển phương thức bổ sung thành viên Hội đồng trường; và nghe TS. Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường giới thiệu, hướng dẫn cách ghi phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

TS. Nguyễn Hữu Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông