Công đoàn Cụm 5 trường G5 trao quà ủng hộ học sinh các trường phổ thông trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Công đoàn Cụm 5 trường G5 trao quà ủng hộ học sinh các trường phổ thông trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

 Trong hai ngày 21, 22/10/2022, Công đoàn Cụm 5 trường đại học G5 đã tổ chức chuyến đi trao quà ủng hộ cho các em học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.