Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023  28/10/2022

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023  28/10/2022

Chiều ngày 27/10/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023.