Thông báo về việc nộp hồ sơ chính thức Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển thẳng và Liên thông đại học vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo về việc nộp hồ sơ chính thức Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển thẳng và Liên thông đại học vào đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và tuyển sinh liên thông đại học vào đại học chính quy năm 2023 như sau:

1. THÔNG BÁO CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XTKH-XTT-LTĐH 2023

2. HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XTKH 2023

3. HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẲNG 2023

4. HƯỚNG DẪN CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ LTĐH 2023

5. ĐƠN XÁC NHẬN TRƯỜNG CHUYÊN 2023

6. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 2023

Thí sinh mở google chrome; ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để mở tab ẩn danh; nhập địa chỉ: https://xtkh.neu.edu.vn (để đảm bảo tính bảo mật thông tin đăng ký).

Video hướng dẫn thí sinh: 

Hướng dẫn đăng kí xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy - Đại học Kinh tế Quốc dân 2023

Hướng dẫn đăng kí xét tuyển liên thông đại học chính quy - Đại học KTQD (NEU) 2023

Hướng dẫn đăng kí xét tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển đại học chính quy - Đại học KTQD (NEU) 2023