Thông báo Xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo Xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2023

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (cập nhật ngày 13/4/2023) ban hành theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/4/2023 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc xét tuyển kết hợp (XTKH) vào đại học chính quy của Trường năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN KẾT HỢP VÀO ĐHCQ NĂM 2023.pdf