Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các

Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các

Sáng ngày 15/9/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Sáng ngày 15/9/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; cùng các đ/c Đảng ủy viên, Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN , Chủ tịch HCCB , Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ đơn vị thuộc trường, Bí thư CB đơn vị thuộc trường, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính, Thư viện viên chính và tương đương.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường điều hành Hội nghị

Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của gần 500 đại biểu. Dưới sự chủ trì của PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hội nghị đã được thông báo về yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo; danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện được Tập thể lãnh đạo giới thiệu quy hoạch bổ sung vào các chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; Danh sách nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định.

Sau khi nghe PGS.TS Bùi Đức Thọ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và nghe hướng dẫn cách ghi Phiếu giới thiệu, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

PGS.TS Hồ Đình Bảo - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Hội nghị

Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đã diễn ra thành công, theo đúng quy định, dân chủ, công khai và minh bạch./.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông