Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, chiều ngày 15/9/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, chiều ngày 15/9/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng; GS.TS Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng các đơn vị thuộc trường.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường điều hành Hội nghị

GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt của Trường (bước 2). Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (bước 3).

PGS.TS Hồ Đình Bảo - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thông báo các bước thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, quy trình và các bước được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung quy hoạch các chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030./.

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông