Thông báo Kế hoạch chúc Tết các lớp sinh viên buổi học đầu tiên của Xuân mới 2023

Thông báo Kế hoạch chúc Tết các lớp sinh viên buổi học đầu tiên của Xuân mới 2023

Căn cứ Kế hoạch số 2299/KH-ĐHKTQD ngày 12/12/2022 của Hiệu trưởng v/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dự kiến buổi học đầu tiên của Xuân mới 2023 (thứ Tư, ngày 01/02, tức 11 Tết Quý Mão), lãnh đạo Trường tiến hành chúc Tết các lớp sinh viên. Kế hoạch chúc Tết dự kiến như sau:

Kế hoạch chúc Tết các lớp sinh viên đầu Xuân mới 2023